اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30

عنوان : ( نقش باورهای مربوط به ادراک درد بر کیفیت زندگی بیماران کمر درد مزمن )

نویسندگان: شیما شیخ , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , ابراهیم قیم حسنخانی , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش باورهای مربوط به ادراک درد بر کیفیت زندگی بیماران کمر درد مزمن

کلمات کلیدی

, باور , ادراک درد , کیفیت زندگی , کمر درد مزمن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029090,
author = {شیخ, شیما and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and ابراهیم قیم حسنخانی and کارشکی, حسین},
title = {نقش باورهای مربوط به ادراک درد بر کیفیت زندگی بیماران کمر درد مزمن},
booktitle = {اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی},
year = {2012},
location = {تربت جام, ايران},
keywords = {باور ، ادراک درد ، کیفیت زندگی ، کمر درد مزمن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش باورهای مربوط به ادراک درد بر کیفیت زندگی بیماران کمر درد مزمن
%A شیخ, شیما
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A ابراهیم قیم حسنخانی
%A کارشکی, حسین
%J اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
%D 2012

[Download]