اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30

عنوان : ( اثربخشی رواندرمانی گروهی مبتنی بر بهزیستی بر میزان استرس ادراک شده زنان نابارور )

نویسندگان: هانیه ظریف گلباریزدی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , نزهت موسوی فز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثربخشی رواندرمانی گروهی مبتنی بر بهزیستی بر میزان استرس ادراک شده زنان نابارور

کلمات کلیدی

, رواندرمانی گروهی, بهزیستی , استرس ادراک شده , زنان نابارور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029091,
author = {ظریف گلباریزدی, هانیه and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and نزهت موسوی فز},
title = {اثربخشی رواندرمانی گروهی مبتنی بر بهزیستی بر میزان استرس ادراک شده زنان نابارور},
booktitle = {اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی},
year = {2012},
location = {تربت جام, ايران},
keywords = {رواندرمانی گروهی، بهزیستی ، استرس ادراک شده ،زنان نابارور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثربخشی رواندرمانی گروهی مبتنی بر بهزیستی بر میزان استرس ادراک شده زنان نابارور
%A ظریف گلباریزدی, هانیه
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A نزهت موسوی فز
%J اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
%D 2012

[Download]