اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30

عنوان : ( بررسی مقایسه ای باورهای فراشناختی و میزان هیجان خواهی در افراد معتاد و عادی )

نویسندگان: طیبه کاشفی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , علی اکبر ثمری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باورهای فراشناختی و میزان هیجان خواهی در افراد معتاد و عادی انجام شد.

کلمات کلیدی

, باورهای فراشناختی , هیجان خواهی , معتاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029106,
author = {طیبه کاشفی and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and علی اکبر ثمری},
title = {بررسی مقایسه ای باورهای فراشناختی و میزان هیجان خواهی در افراد معتاد و عادی},
booktitle = {اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی},
year = {2012},
location = {تربت جام, ايران},
keywords = {باورهای فراشناختی ، هیجان خواهی ، معتاد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقایسه ای باورهای فراشناختی و میزان هیجان خواهی در افراد معتاد و عادی
%A طیبه کاشفی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A علی اکبر ثمری
%J اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
%D 2012

[Download]