اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30

عنوان : ( بررسی اثربخشی آموزش ادراک خود بر میزان رضایت از زندگی و رضایت از خویشتن در بین نوجوانان دختر )

نویسندگان: بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اعظم ابراهیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آموزش ادراک خود بر میزان رضایت از زندگی و رضایت از خویشتن در بین نوجوانان دختر مشخص گردید.

کلمات کلیدی

, ادراک خود , رضایت از زندگی , رضایت از خویشتن , نوجوانان دختر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029107,
author = {قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and اعظم ابراهیمی},
title = {بررسی اثربخشی آموزش ادراک خود بر میزان رضایت از زندگی و رضایت از خویشتن در بین نوجوانان دختر},
booktitle = {اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی},
year = {2012},
location = {تربت جام, ايران},
keywords = {ادراک خود ، رضایت از زندگی ، رضایت از خویشتن ،نوجوانان دختر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثربخشی آموزش ادراک خود بر میزان رضایت از زندگی و رضایت از خویشتن در بین نوجوانان دختر
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A اعظم ابراهیمی
%J اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
%D 2012

[Download]