اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30

عنوان : ( اثربخشی روان درمانی گروهی با رویکرد عقلانی ، هیجانی و رفتاری در کاهش افسردگی معتادین )

نویسندگان: شهره عصایی , فریده میرتوکل , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثربخشی روان درمانی گروهی با رویکرد عقلانی ، هیجانی و رفتاری در کاهش افسردگی معتادین مشخص گردید.

کلمات کلیدی

, روان درمانی گروهی, رویکرد عقلانی , هیجانی و رفتاری , افسردگی , معتادین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029128,
author = {شهره عصایی and فریده میرتوکل and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {اثربخشی روان درمانی گروهی با رویکرد عقلانی ، هیجانی و رفتاری در کاهش افسردگی معتادین},
booktitle = {اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی},
year = {2012},
location = {تربت جام, ايران},
keywords = {روان درمانی گروهی، رویکرد عقلانی ، هیجانی و رفتاری ،افسردگی ،معتادین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثربخشی روان درمانی گروهی با رویکرد عقلانی ، هیجانی و رفتاری در کاهش افسردگی معتادین
%A شهره عصایی
%A فریده میرتوکل
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
%D 2012

[Download]