سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( بررسی تاثیر فرآیند تخمیر با لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر کاهش ترکیبات ضد تغذیه ای کنسانتره پروتئینی کانولا )

نویسندگان: امید صفری , مهرداد فرهنگی , باقر یخچالی , معصومه مهربان سنگ آتش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنجاله کانولا یکی از منابع مهم پروتئین گیاهی بوده و استفاده از این ماده غذایی در تغذیه انسان یا حیوانات علیرغم ترکیب پروتئینی مناسب آن به دلیل وجود ترکیبات ضد تغذیه ای متنوع مانند فیبر خام، فیتات و گلوکوسینولات محدود می باشد. جهت بررسی تاثیر فن آوری تخمیر جامد بر ترکیبات مغذی و ضد تغذیه ای کنجاله کانولای فرآوری شده، از سه تراکم تلقیح 109× 1، 109× 2 و 109×3 CFU در میلی لیتر در ازای هر کیلو گرم کنجاله کانولای فرآوری شده استفاده شد. تخمیر کنجاله کانولای فرآوری شده با لاکتوباسیلوس پلانتاروم به طور متوسط به ترتیب موجب افزایش معنی دار درصدی مقدار پروتئین حقیقی و کاهش معنی دار 44/5، 17/3 و 12/6 درصدی تانن، فیبر نامحلول در شوینده اسیدی و خنثی نسبت به تیمار شاهد گردید. میزان قابلیت هضم In vitro پروتئین محصولات تخمیر شده به طور معنی داری (05/0>P) نسبت به شاهد افزایش یافت. انتخاب سوبسترا و سابقه فرآوری آن، نوع میکروارگانیسم و تراکم تلقیح جهت تولید محصولی با ویژگی های خاص از طریق فن آوری تخمیر در شرایط جامد بسیار مهم ارزیابی می گردد.

کلمات کلیدی

, کنجاله کانولا, کنسانتره پروتئینی, تخمیر, لاکتوباسیلوس پلانتاروم, ترکیبات ضد تغذیه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029626,
author = {صفری, امید and مهرداد فرهنگی and باقر یخچالی and معصومه مهربان سنگ آتش},
title = {بررسی تاثیر فرآیند تخمیر با لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر کاهش ترکیبات ضد تغذیه ای کنسانتره پروتئینی کانولا},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کنجاله کانولا، کنسانتره پروتئینی، تخمیر، لاکتوباسیلوس پلانتاروم، ترکیبات ضد تغذیه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر فرآیند تخمیر با لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر کاهش ترکیبات ضد تغذیه ای کنسانتره پروتئینی کانولا
%A صفری, امید
%A مهرداد فرهنگی
%A باقر یخچالی
%A معصومه مهربان سنگ آتش
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]