نوآوری در علوم و فناوری غذایی, دوره (3), شماره (3), سال (2011-10) , صفحات (7-16)

عنوان : ( بررسی پارامترهای موثر در تولید قند از پوست سبز گردو توسط اسید سولفوریک غلیظ بروش تاگوچی )

نویسندگان: علی آراسته نوده , مهدی ارجمند , محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی , علی اکبر سیف کردی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر متغیرهای اصلی موثر بر فرایند تولید قند قابل تخمیر از پوست سبز گردو با استفاده از طراحی ازمایش به روش هیدرولیز اسید غلیظ مطالعه شده است.

کلمات کلیدی

پوست سبز گردو قند قابل تخمیر هیدرولیز بیواتانل تاگوچی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029675,
author = {علی آراسته نوده and مهدی ارجمند and فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی and علی اکبر سیف کردی},
title = {بررسی پارامترهای موثر در تولید قند از پوست سبز گردو توسط اسید سولفوریک غلیظ بروش تاگوچی},
journal = {نوآوری در علوم و فناوری غذایی},
year = {2011},
volume = {3},
number = {3},
month = {October},
issn = {۲۴۲۳-۴۹۶۶},
pages = {7--16},
numpages = {9},
keywords = {پوست سبز گردو قند قابل تخمیر هیدرولیز بیواتانل تاگوچی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پارامترهای موثر در تولید قند از پوست سبز گردو توسط اسید سولفوریک غلیظ بروش تاگوچی
%A علی آراسته نوده
%A مهدی ارجمند
%A فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی
%A علی اکبر سیف کردی
%J نوآوری در علوم و فناوری غذایی
%@ ۲۴۲۳-۴۹۶۶
%D 2011

[Download]