هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( اثر تجویزحاد سیستمیک اتانول10% و20% (g/kg 1.5) بر حافظه کاری در موش صحرایی نر نژاد )

نویسندگان: نرجس لطفی قادیکلائی , مسعود فریدونی , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: حافظه کاری فضایی توانایی فعال نگه داشتن اطلاعات فضایی برای بکارگیری در یک وقفه کوتاه زمانی را شامل می شود.اتانول بر نوروترنسمیتر های گابا قشر پیش پیشانی و هیپوکمپ که درحافظه کاری فضایی نقش مهمی دارند، تاثیر می گذارد. در این پژوهش اثر تجویزحاد سیستمیک اتانولبر حافظه کاری مورد بررسی قرار گرفت. روش: از موش صحرایی نر نژاد ویستار (300-250 گرم) در دو گروه کنترل وتزریق داخل صفاقی اتانول10% و 20% (g/kg 1.5) استفاده شد. بررسی حافظه کاری فضایی15و30 دقیقه بعد از تزریق داخل صفاقی با استفاده از دستگاه ماز 8، صورت گرفت. نتیجه تحقیق: اگرچه دوز g/kg 1.5 در مطالعات قبلی بر حافظه فضایی تاثیر داشته، این پژوهش نشان داد بر حافظه کاری فضایی بی تاثیر است. شاید اتانول در محدوده ی دوز بکارگرفته شده قبل از رسیدن به سلولهای سیستم عصبی متابولیزه و بی اثر شده است.ممکن است در دوز بالاتر نتیجه متفاوت مشاهده شود.

کلمات کلیدی

, حافظه کاری فضایی, اتانول, ماز8, تزریق درون صفاقی, موش صحرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029702,
author = {لطفی قادیکلائی, نرجس and فریدونی, مسعود and مقیمی, علی},
title = {اثر تجویزحاد سیستمیک اتانول10% و20% (g/kg 1.5) بر حافظه کاری در موش صحرایی نر نژاد},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {حافظه کاری فضایی، اتانول، ماز8، تزریق درون صفاقی، موش صحرایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تجویزحاد سیستمیک اتانول10% و20% (g/kg 1.5) بر حافظه کاری در موش صحرایی نر نژاد
%A لطفی قادیکلائی, نرجس
%A فریدونی, مسعود
%A مقیمی, علی
%J هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]