کنگره 2012 معدن تهران , 2012-10-27

عنوان : ( رزیابی پارامترهای ژئومکانیکی سنگ آهک مخزن ایلام در یکی از چاه های میادین فلات قاره )

نویسندگان: سعید قندهاری علویجه , محمد غفوری , محمد علی عقیقی , غلامرضا لشکری پور , سجاد کاظم شیرودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات ژئومکانیکی برای توصیف بتهر رفتار مکانیکی سنگ مخزن بکار می رود.

کلمات کلیدی

ژئومکانیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030167,
author = {قندهاری علویجه, سعید and غفوری, محمد and محمد علی عقیقی and لشکری پور, غلامرضا and کاظم شیرودی, سجاد},
title = {رزیابی پارامترهای ژئومکانیکی سنگ آهک مخزن ایلام در یکی از چاه های میادین فلات قاره},
booktitle = {کنگره 2012 معدن تهران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ژئومکانیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رزیابی پارامترهای ژئومکانیکی سنگ آهک مخزن ایلام در یکی از چاه های میادین فلات قاره
%A قندهاری علویجه, سعید
%A غفوری, محمد
%A محمد علی عقیقی
%A لشکری پور, غلامرضا
%A کاظم شیرودی, سجاد
%J کنگره 2012 معدن تهران
%D 2012

[Download]