ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی , 2012-03-01

عنوان : ( تاثیر درازمدت دیم‌کاری بر میزان کربن آلی خاک در منطقه روئین، شمال شرق ایران )

نویسندگان: فرشته مقامی مقیم , علیرضا کریمی , غلامحسین حق نیا , آرش دوراندیش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میزان کربن آلی خاک و تغییرات آن، یکی از شاخص‌های مهم برای تعیین تاثیر تغییر کاربری اراضی بر کیفیت خاک می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی اثر تبدیل درازمدت اراضی مرتعی به دیم بر تغییرات کربن آلی خاک در منطقه روئین، در شمال‌شرق ایران انجام شد. 56 نمونه خاک از شیب‌های شمالی، جنوبی، شرقی و غربی در کاربری‌های دیم و مرتع در 7 نقطه از عمق 15-0 سانتی‌متری بخش شیب پشتی برداشت شد. شیب‌های شرقی در هر دو کاربری بیشترین مقدار کربن آلی را داشته و میانگین آن تا 64/1 درصد در کاربری مرتع و 20/1 درصد در دیم می‌رسد. به نظر می‌رسد کربن آلی خاک پس از دیم‌کاری درازمدت، با شرایط محیطی به تعادل رسیده و میانگین آن در جهات مختلف شیب به غیر از شیب جنوبی 12/1 درصد است. بر اساس نتایج به‌دست آمده، برای جلوگیری از تخریب اراضی و با توجه به اهمیت اقتصادی و وابسته بودن مردم منطقه به‌ دیم‌کاری، می‌توان توصیه کرد که به غیر از شیب‌های جنوبی، دیم‌کاری با رعایت اصول حفاظتی ادامه پیدا کند.

کلمات کلیدی

, کیفیت خاک, کربن آلی خاک, تغییرکاربری, جهت شیب, روئین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030237,
author = {مقامی مقیم, فرشته and کریمی, علیرضا and حق نیا, غلامحسین and دوراندیش, آرش},
title = {تاثیر درازمدت دیم‌کاری بر میزان کربن آلی خاک در منطقه روئین، شمال شرق ایران},
booktitle = {ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی},
year = {2012},
location = {خواسگان, ايران},
keywords = {کیفیت خاک، کربن آلی خاک، تغییرکاربری، جهت شیب، روئین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر درازمدت دیم‌کاری بر میزان کربن آلی خاک در منطقه روئین، شمال شرق ایران
%A مقامی مقیم, فرشته
%A کریمی, علیرضا
%A حق نیا, غلامحسین
%A دوراندیش, آرش
%J ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
%D 2012

[Download]