امنیت منطقه ای در پرتو تحولات جهانی: تحلیل علمی دگرگونی های خاورمیانه , 2012-10-11

عنوان : ( نمانام باژگونه در سیاست خارجی خاورمیانه ای ایران )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیاست خارجیِ خاورمیانه‌ایِ ایران، یک سیاست خارجیِ نشان‌مند و لوگوسنتریک است که می‌توان برای آن، شهرتی خاصّ، درنظرگرفت؛ زیرا، با چهار نشانه و لوگو‌، آمیخته شده که بدون آن‌ها، فاقد معنا است: اسراییل، فلسطین، لبنان، و سوریه. درواقع، چهار نشانه‌ی نام‌برده، تبدیل به حقیقتِ خدشه‌ناپذیر و کلام جاوید سیاست خارجی ایران شده‌اند؛ تاجایی‌که، محورشدن یک‌ کلام و سرکوب‌نمودن باقی کلام‌ها به‌پای آن یک کلام، سبب شده است هرگاه از سیاست خارجی ایران، سخنی به‌میان‌آید، همگان بر این نمط روند که قطع و یقین، می‌بایست درباب چهار نشانه‌یِ نام‌بُردارِ عربی- اسراییلی باشد. در این زمینه، می‌توان نوشت که ماهیّت سیاست خارجی انقلابی ایران، یک مقوله‌ی نمانامیک است، که همگان، ایدئولوژیک بودن آن را اذعان دارند؛ امّا، دخالت در سوریه و لبنان برای بقای خود (که نوعی بازی غیرایدئولوژیک برای حفظ نظام سیاسی و مبتنی بر درکی نادرست از مقوله‌یِ منافع ملّی است)، و بازیِ سرگرم‌گونه‌یِ بدونِ داشتنِ منافعِ عینی مشخّص در فلسطین و ادخالِ غیرطبیعی در مسأله‌ی اسراییل، باعث فهمی دیگرگون از سیاست خارجی ایران شده است، تاجایی‌که انقلابی‌بودن و جهانی‌بودن و امّت‌گرابودن و فراوطن‌بودن، به‌عنوانِ بِرَندِ سیاست خارجی انقلابی ایران، دیگر به‌حساب نمی‌آید و سیاست خارجی ایران، از مسیرِ نمانامیک‌بودنِ خود، لغزیده است.

کلمات کلیدی

, سیاست خارجی ایران, سیاست خارجی خاورمیانه ای, نشان ویژه, نمانام باژگونه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030240,
author = {خلیلی, محسن},
title = {نمانام باژگونه در سیاست خارجی خاورمیانه ای ایران},
booktitle = {امنیت منطقه ای در پرتو تحولات جهانی: تحلیل علمی دگرگونی های خاورمیانه},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیاست خارجی ایران، سیاست خارجی خاورمیانه ای، نشان ویژه، نمانام باژگونه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نمانام باژگونه در سیاست خارجی خاورمیانه ای ایران
%A خلیلی, محسن
%J امنیت منطقه ای در پرتو تحولات جهانی: تحلیل علمی دگرگونی های خاورمیانه
%D 2012

[Download]