هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2012-09-04

عنوان : ( بررسی اثر خوردگی بر روی میزان سایش تیغه‌های خاک‌ورز )

نویسندگان: سیدرحیم موسوی , عبدالعلی فرزاد , محمدرضا بیاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خوردگی و سایش هردو از عوامل مهم در فرسودگی تیغه‌های خاک‌ورز می‌باشند، هدف از این مطالعه بررسی اثر خوردگی بر روی رفتار سایشی تیغه‌های خاک‌ورز به منظور اصلاح شرایط نگهداری ابزار خاک‌ورز می‌باشد که تأثیر بسزایی در عمر و کیفیت کار این ابزار دارد. بدین منظور نمونه هایی از یک فولاد ساده کربنی با نام ck45 تهیه و به منظور ایجاد خوردگی در آنها از شیوه‌ی غوطه‌وری و خشک کردن متوالی استفاده شد. به گونه‌ای که کمترین آنها 2 و بیشترین آنها 20 مرحله تحت شرایط مذکور قرار گرفت. هر مرحله شامل مدت زمان 12 ساعت غوطه وری در محلول 5/3 درصد آب نمک و مدت زمان 2 ساعت خشک کردن در آون می‌باشد. سپس رفتار سایشی نمونه ها با استفاده از دستگاه آزمایش سایش خراشانی که متناسب با شرایط کاری تیغه‌های خاک‌ورز ساخته شده بود مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد نمونه‌هایی که مدت زمان بیشتری را در محیط خورنده گذرانده‌اند مقاومت سایشی کمتری از خود نشان می‌دهند.

کلمات کلیدی

, سایش, خوردگی, ابزار خاک‌ورز, نگهداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030368,
author = {موسوی, سیدرحیم and فرزاد, عبدالعلی and بیاتی, محمدرضا},
title = {بررسی اثر خوردگی بر روی میزان سایش تیغه‌های خاک‌ورز},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {سایش، خوردگی، ابزار خاک‌ورز، نگهداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر خوردگی بر روی میزان سایش تیغه‌های خاک‌ورز
%A موسوی, سیدرحیم
%A فرزاد, عبدالعلی
%A بیاتی, محمدرضا
%J هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2012

[Download]