همایش سراسری گیاهان دارویی , 2012-08-26

عنوان : ( تأثیر عصاره آبی گیاه گشنیز بر فراسنجه های بیوشیمیایی وایمنی خون درموش های صحرایی نر )

نویسندگان: محبوبه منصوری مطلق , جواد آرشامی , مجید عزیزی ارانی , سیدعلیرضا وکیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

1

کلمات کلیدی

1
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030412,
author = {منصوری مطلق, محبوبه and آرشامی, جواد and عزیزی ارانی, مجید and وکیلی, سیدعلیرضا},
title = {تأثیر عصاره آبی گیاه گشنیز بر فراسنجه های بیوشیمیایی وایمنی خون درموش های صحرایی نر},
booktitle = {همایش سراسری گیاهان دارویی},
year = {2012},
location = {یاسوج, ايران},
keywords = {1},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر عصاره آبی گیاه گشنیز بر فراسنجه های بیوشیمیایی وایمنی خون درموش های صحرایی نر
%A منصوری مطلق, محبوبه
%A آرشامی, جواد
%A عزیزی ارانی, مجید
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%J همایش سراسری گیاهان دارویی
%D 2012

[Download]