چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-08-30

عنوان : ( مطالعه زمین شناسی، آلتراسیون و کانی زایی منطقه شمال غرب گناباد )

نویسندگان: صدیقه زیرجانی زاده , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گستره مورد مطالعه در استان خراسان رضوی و شمال غرب گناباد قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, تراکیت, تراکی آندزیت, ریوداسیت, ریولیت, سنگهای آذرآواری, توفهای اسیدی-حدواسط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030428,
author = {زیرجانی زاده, صدیقه and کریم پور, محمدحسن and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو},
title = {مطالعه زمین شناسی، آلتراسیون و کانی زایی منطقه شمال غرب گناباد},
booktitle = {چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2012},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {تراکیت، تراکی آندزیت، ریوداسیت، ریولیت، سنگهای آذرآواری، توفهای اسیدی-حدواسط},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه زمین شناسی، آلتراسیون و کانی زایی منطقه شمال غرب گناباد
%A زیرجانی زاده, صدیقه
%A کریم پور, محمدحسن
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%J چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2012

[Download]