شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( بررسی و معرفی بریوزوئرهای سازند جمال در منطقه بردسکن(برش علی بیگ) )

نویسندگان: علیرضا زارعی , علیرضا عاشوری , محمد وحیدی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنگ های پرمین در شرق ایران مرکزی به نام سازند جمال نام گذاری شده است. به منظور مطالعه ی بریوزوئرهای سازند جمال درشمالی ترین قسمت ایران مرکزی و در منطقه بردسکن برش علی بیگ انتخاب گردید و 82 نمونه مورد بررسی قرار گرفت. این برش داری 11 واحد میباشد که مجموعه فونای بریوزوئر شناسایی شده متعلق به واحدهای 4 تا 9 این برش است(بخش میانی وقسمت زیرین بخش فوقانی). با مطالعه فونای موجود 7 جنس و 3 گونه از بریوزوئرها شناسایی گردید که نشان دهنده سن بخش فوقانی پرمین زیرین وپرمین میانی(بلورین تا مرغابین؟) برای واحدهای 4 تا 9 این برش است

کلمات کلیدی

, سازند جمال, پرمین, برش علی بیگ, بریوزوئر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030429,
author = {زارعی, علیرضا and عاشوری, علیرضا and وحیدی نیا, محمد},
title = {بررسی و معرفی بریوزوئرهای سازند جمال در منطقه بردسکن(برش علی بیگ)},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {سازند جمال; پرمین; برش علی بیگ; بریوزوئر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و معرفی بریوزوئرهای سازند جمال در منطقه بردسکن(برش علی بیگ)
%A زارعی, علیرضا
%A عاشوری, علیرضا
%A وحیدی نیا, محمد
%J شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2012

[Download]