هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( بررسی اثرات القایی ماتریکس خارج سلولی مری خرگوش بر رفتار سلولهای بافت بلاستمای حاصل از لاله گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی )

نویسندگان: ملیحه اکبرزاده نیاکی , ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مسعود فریدونی , رویا لاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماتریکس خارج سلولی ECM)) یک جزء کلیدی در نگهداری و بازسازی بافت ها و اندام ها بوده و دارای اثرات القایی بر بسیاری از رفتارهای سلولی می باشد. هدف این مطالعه، بررسی اثرات القایی ECM سلول زدایی شده مری خرگوش بر رفتار سلول های بافت بلاستمای حاصل از لاله گوش خرگوش می باشد. بافت بلاستما تجمعی از سلول های تمایز نیافته است که قابلیت تقسیم و تمایز سلولی را مشابه سلول های جنینی دارا می باشند. پس از جداسازی مری، روش های فیزیکی و شیمیایی سلول زدایی شامل انجماد و ذوب مکرر، و تیمار با شوینده های Triton X-100 و SDS انجام گرفت. بافت بلاستما، با دو مرحله پانچ با فاصله زمانی 48 ساعت از گوش خرگوش به دست آمد. پس از مراحل شستشو، داربست های سلول زدایی شده درون حلقه ها مونتاژ و کشت داده شدند. طبق نتایج حاصل از مطالعات بافت شناسی، در روز 10 کشت، مهاجرت سلول ها به سمت داربست و در روز 15 چسبندگی این سلول ها به طور واضح قابل تشخیص بود. از روز 25 تعداد سلول های مهاجرت کننده کاسته شد. این بررسی نشان داد که ECM سلول زدایی شده مری می تواند دارای اثرات القایی بر تکثیر، مهاجرت و چسبندگی سلول های بافت پویای بلاستما باشد.

کلمات کلیدی

, مهندسی بافت, سلول زدایی, مری, بافت بلاستما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030455,
author = {اکبرزاده نیاکی, ملیحه and مهدوی شهری, ناصر and مقدم متین, مریم and فریدونی, مسعود and لاری, رویا},
title = {بررسی اثرات القایی ماتریکس خارج سلولی مری خرگوش بر رفتار سلولهای بافت بلاستمای حاصل از لاله گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {مهندسی بافت، سلول زدایی، مری، بافت بلاستما},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات القایی ماتریکس خارج سلولی مری خرگوش بر رفتار سلولهای بافت بلاستمای حاصل از لاله گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی
%A اکبرزاده نیاکی, ملیحه
%A مهدوی شهری, ناصر
%A مقدم متین, مریم
%A فریدونی, مسعود
%A لاری, رویا
%J هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]