اولین همایش ملی تنشهای گیاهی (غیر زیستس) , 2012-10-31

عنوان : ( تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر مولفه های جوانه زنی و ویژگی های رشد گیاهچه دو گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis )و بادرشبو (Dracocephalum moldavica ) )

نویسندگان: قربانعلی رسام , علیرضا دادخواه , اصغر خوشنودیزدی , کاوه لطفی , سیدجواد عظیم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با هدف ارزیابی تاثیر تنش خشکی بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاه دارویی زوفا و بادرشبو، دو آزمایش

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, زوفا, بادرشبو, جوانه زنیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030672,
author = {رسام, قربانعلی and دادخواه, علیرضا and خوشنودیزدی, اصغر and لطفی, کاوه and عظیم زاده, سیدجواد},
title = {تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر مولفه های جوانه زنی و ویژگی های رشد گیاهچه دو گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis )و بادرشبو (Dracocephalum moldavica )},
booktitle = {اولین همایش ملی تنشهای گیاهی (غیر زیستس)},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {تنش خشکی، زوفا، بادرشبو، جوانه زنیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر مولفه های جوانه زنی و ویژگی های رشد گیاهچه دو گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis )و بادرشبو (Dracocephalum moldavica )
%A رسام, قربانعلی
%A دادخواه, علیرضا
%A خوشنودیزدی, اصغر
%A لطفی, کاوه
%A عظیم زاده, سیدجواد
%J اولین همایش ملی تنشهای گیاهی (غیر زیستس)
%D 2012

[Download]