اولین همایش میان رشته ای آموزش و یادگیری زبان , 2012-10-30

Title : ( سابقه ی تدریس و تغییر در هویت های ملی، مذهبی و غربی: مطالعه ی کیفی )

Authors: Reza Pishghadam , mehrzad sadeghi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

آموختن زبان انگلیسی به معنای عبور از مرز فرهنگ خودی و ورود به یک فرهنگ بیگانه است، تجربه‌ای از چالش میان دو فرهنگ که بر میزان وابستگی فرد به فرهنگ خودی اش تأثیرگذار است. از این‌رو می‌توان گفت که هویت مدرسان زبان انگلیسی نتیجه‌ تقابل و یا تعامل دو فرهنگ از دوران زبان‌آموزی ایشان می‌باشد. بر این مبنا، دراین تحقیق کیفی 14 مدرس زبان انگلیسی با سابقه ی تدریس از 6 تا 31 سال از 6 مؤسسه‌ی خصوصی زبان انگلیسی در شهر مشهد هر یک جداگانه در مصاحبه‌ای جهت بیان شرح حال خود از شروع زبان‌آموزی تا دوران تدریس خود شرکت کردند. طول مدت مصاحبه‌ها در مجموع 14 ساعت و 38 دقیقه شد که توسط دو متخصص مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روند تغییر هویت شرکت‌کنندگان در مصاحبه با توجه به نظریه هویت و زبان‌آموزی نورتون (1997) و نیز الگوهای تغییر هویت گایو (2010) مورد بررسی قرار گرفت. در پایان، این‌گونه نتیجه‌گیری شد که مدرسان زبان انگلیسی غالباً دچار تغییر هویت از نوع جانشینی فرهنگ و زبان بیگانه به جای فرهنگ و زبان خودی ‌شده اند و هویت غربی بیش از سایر هویتهایشان پررنگ شده است. در میان آن‌ها طرز تفکر انتقادی به ویژه به چالش کشیدن بدیهیات فرهنگی و اجتماعی کاملاً شایع است. هویت مذهبی آنان بیشتر از هویتهای ملی و فرهنگیشان تضعیف شده است. مدرسان کم تجربه‌‌تر در تقابل هویتی آسیب ‌پذیرتر بوده‌اند و از فرهنگ خودی بیشترفاصله گرفته‌اند.

Keywords

تغییر هویت؛ زبان‌آموزان انگلیسی؛ فرهنگ خودی؛ مدرسان زبان انگلیسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030717,
author = {Pishghadam, Reza and Sadeghi, Mehrzad},
title = {سابقه ی تدریس و تغییر در هویت های ملی، مذهبی و غربی: مطالعه ی کیفی},
booktitle = {اولین همایش میان رشته ای آموزش و یادگیری زبان},
year = {2012},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {تغییر هویت؛ زبان‌آموزان انگلیسی؛ فرهنگ خودی؛ مدرسان زبان انگلیسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سابقه ی تدریس و تغییر در هویت های ملی، مذهبی و غربی: مطالعه ی کیفی
%A Pishghadam, Reza
%A Sadeghi, Mehrzad
%J اولین همایش میان رشته ای آموزش و یادگیری زبان
%D 2012

[Download]