بیستمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2012 , 2012-05-15

عنوان : ( شبیه سازی عددی هدایت غیرفوریه ای ناشی از گرمایش لیزری پالس کوتاه در نانو فیلم ها )

نویسندگان: محمدباقر آیانی , امیر قاسمی توران پشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اخیرا، لیزر های پالس کوتاه سبب ظهور تکنولوژی های مدرن شده است. علاقه مندی به استفاده از لیزرهای پالس کوتاه در مواردی چون میکروماشین کاری ها، سیستم های میکروالکترومکانیکی (MEMS)، طراحی های لیزری، سختی سازی سطحی، ذوب و انجماد سریع فلزات و جراحی های پزشکی گسترش پیدا کرده است. در این مطالعه به بررسی عددی توزیع دمای گذرا ناشی از انتقال حرارت غیرفوریه ای با استفاده از مدل تاخیر فاز دوگانه در یک فیلم نازک فلزی که در اثر اعمال لیزر پالس کوتاه روی سطح آن به وجود می آید، پرداخته شده است. نتایج بدست آمده با نتایج آزمایشگاهی موجود و نتایج عددی حاصل از دو مدل هدایت فوریه و موج حرارتی مقایسه شده است. در حل معادلات از روش عددی کاملا صریح استفاده شده است و اثرات جنس و ضخامت فیلم و زمان مشخصه لیزر مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, تاخیر فاز دوگانه, انتقال حرارت غیرفوریه ای, لیزر پالس کوتاه, فیلم نازک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030786,
author = {آیانی, محمدباقر and قاسمی توران پشتی, امیر},
title = {شبیه سازی عددی هدایت غیرفوریه ای ناشی از گرمایش لیزری پالس کوتاه در نانو فیلم ها},
booktitle = {بیستمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2012},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {تاخیر فاز دوگانه، انتقال حرارت غیرفوریه ای، لیزر پالس کوتاه، فیلم نازک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی عددی هدایت غیرفوریه ای ناشی از گرمایش لیزری پالس کوتاه در نانو فیلم ها
%A آیانی, محمدباقر
%A قاسمی توران پشتی, امیر
%J بیستمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2012
%D 2012

[Download]