ششمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2011-04-27

عنوان : ( پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه کشوری (نوژیان)به روش مورا – وارسون و نیلسن اصلاح شده )

نویسندگان: طاهر فرهادی نژاد , سلمان سوری , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضه آبریز کشوری با مساحت 344/91 کیلومتر مربع در 20 کیلومتری جنوب شرقی شهر خرم آباد در استان لرستا ندرتقسیم بندی زمین ساخت و حوضه های قدیمی ایران جزء زاگرس چین خورده قرار می گیرد و با توجه به نوع سازند های زمین شناسی، وضعیت توپوگرافی و وسعت آن، این حوضه از پتانسیل لغزش برخوردار بوده و از نظر لغزشی ناپایدار است. دراین مقاله ضمن بررسی لغزش های حوضه، برای پهنه بندی زمین لغزش ها از روش ها ی مورا - وارسون و نیلسن اصلاح شده استفاده شده است، بدین منظور ضمن بازدیدهای صحرایی و استفاده از نقشه ها و اطلاعاتمختلف و سپس از تلفیق این اطلاعات نقشه زمین لغزشی حوضه تهیه شده است. با توجه به نتایج به دست آمده در روش مورا- وارسون حدود 15/77 درصد از وسعت کل حوضه دارای خطر لغزشی بالا و در روش نیلسن اصلاح شده 26/39 درصد از وسعت کل حوضه دارای خطر لغزشی بالا تا بسیار بالا می باشد.

کلمات کلیدی

, پهنه بندی, زمین لغزش, حوضه کشوری, روش نیلسن اصلاح شده, روش مورا- وارسون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030796,
author = {طاهر فرهادی نژاد and سوری, سلمان and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه کشوری (نوژیان)به روش مورا – وارسون و نیلسن اصلاح شده},
booktitle = {ششمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2011},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {پهنه بندی،زمین لغزش،حوضه کشوری،روش نیلسن اصلاح شده،روش مورا- وارسون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه کشوری (نوژیان)به روش مورا – وارسون و نیلسن اصلاح شده
%A طاهر فرهادی نژاد
%A سوری, سلمان
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2011

[Download]