اولین همایش زلزله شناسی و ژئودینامیک زلزله , 2010-02-21

عنوان : ( پهنه بندی شاخص آسیب پذیری زمین و کرنش برشی در شهر خاش )

نویسندگان: ناصر حافظی مقدس , روزبه یزدانفر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شاخص آسیب پذیری و کرنش برشی جهت ارزیابی پتانسیل خرابی لرزه ای و بررسی رفتار دینامیکی ساختگاه برای شهر خاش محاسبه گردیده است. نتایج حاصله به صورت نقشه های پهنه بندی شاخص آسیب پذیری و کرنش برشی نشان داده شده است.

کلمات کلیدی

, شاخص آسیب پذیری, کرنش برشی, خاش, مایکروترمورها 
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031130,
author = {حافظی مقدس, ناصر and یزدانفر, روزبه},
title = {پهنه بندی شاخص آسیب پذیری زمین و کرنش برشی در شهر خاش},
booktitle = {اولین همایش زلزله شناسی و ژئودینامیک زلزله},
year = {2010},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {شاخص آسیب پذیری، کرنش برشی، خاش، مایکروترمورها },
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پهنه بندی شاخص آسیب پذیری زمین و کرنش برشی در شهر خاش
%A حافظی مقدس, ناصر
%A یزدانفر, روزبه
%J اولین همایش زلزله شناسی و ژئودینامیک زلزله
%D 2010

[Download]