سی و یکمین گردهمایی علوم زمین , 2012-12-01

عنوان : ( بررسی مقایسه ای پارامترهای زمین شناسی مهندسی (مطالعه موردی، ساختگاه تصفیه خانه التیمور مشهد) )

نویسندگان: سعید محمدی , غلامرضا لشکری پور , روح اله محمدولی سامانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروژه تصفیه خانه فاضلاب شماره 4 التیمور، یکی از طرحهای عمرانی کشور است که به منظور تصفیه فاضلاب شهری مناطق شرقی شهر مشهد، در حال احداث است. به منظور ارزیابی مقدماتی از شرایط زیر سطحی و مخاطرات احتمالی محل اجرای فاز اول این پروژه، اقدام به حفر 16 گمانه اکتشافی گردید. بر مبنای نتایج حاصل از حفاری ها، مطالعات سطح الارضی و آزمایشات میدانی و آزمایشگاهی، خصوصیات ژئوتکنیکی و زمین شناسی مهندسی محل ساختگاه این پروژه مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله به منظور شناخت بهتر و ایجاد درک صحیحتری از خاک های منطقه، اقدام به مقایسه برخی پارامترهای زمین شناسی مهندسی با یکدیگر شده است. نتایج حاصل بیانگر این امر است که رسوبات محل اجرای طرح، عمدتا ریز دانه با مقاومت برشی بالا و دارای نفوذپذیری پائین هستند. همچنین می توان دریافت که با افزایش عمق، حد و شاخص خمیری و عدد SPT افزایش و نفوذپذیری کاهش میابد.

کلمات کلیدی

, ژئوتکنیک, زمین شناسی مهندسی, نفوذپذیری, حدود روانی, عدد SPT
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031163,
author = {محمدی, سعید and لشکری پور, غلامرضا and روح اله محمدولی سامانی},
title = {بررسی مقایسه ای پارامترهای زمین شناسی مهندسی (مطالعه موردی، ساختگاه تصفیه خانه التیمور مشهد)},
booktitle = {سی و یکمین گردهمایی علوم زمین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ژئوتکنیک، زمین شناسی مهندسی، نفوذپذیری، حدود روانی، عدد SPT},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقایسه ای پارامترهای زمین شناسی مهندسی (مطالعه موردی، ساختگاه تصفیه خانه التیمور مشهد)
%A محمدی, سعید
%A لشکری پور, غلامرضا
%A روح اله محمدولی سامانی
%J سی و یکمین گردهمایی علوم زمین
%D 2012

[Download]