پنجمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2011-05-18

عنوان : ( تعیین مرز سانتونین- کامپانین سازند آب تلخ در برش گردنه مزدوران بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک )

نویسندگان: محبوبه کیخا , محمد وحیدی نیا , مهناز پروانه نژاد شیرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضه کپه داغ در شمال و شمال شرق ایران قرار دارد.

کلمات کلیدی

, سازند آب تلخ, سانتونین- کامپانین, گردنه مزدوران, فرامینیفرهای پلانکتونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031336,
author = {محبوبه کیخا and وحیدی نیا, محمد and مهناز پروانه نژاد شیرازی},
title = {تعیین مرز سانتونین- کامپانین سازند آب تلخ در برش گردنه مزدوران بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک},
booktitle = {پنجمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2011},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {سازند آب تلخ، سانتونین- کامپانین، گردنه مزدوران، فرامینیفرهای پلانکتونیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین مرز سانتونین- کامپانین سازند آب تلخ در برش گردنه مزدوران بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک
%A محبوبه کیخا
%A وحیدی نیا, محمد
%A مهناز پروانه نژاد شیرازی
%J پنجمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2011

[Download]