ششمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2012-05-09

عنوان : ( اولین گزارش از بریوزواهای سازند کلات در برش تنگ دوبرادر، شمال شرق مشهد )

نویسندگان: تکتم ندافان , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند کلات یکی از مهمترین واحدهای حوضه کپه داغ به سن ماستریشتین پسین است.

کلمات کلیدی

, بریوزوآ, سازند کلات, تنگ دوبرادرشمال شرق مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031387,
author = {ندافان, تکتم and وحیدی نیا, محمد and عاشوری, علیرضا},
title = {اولین گزارش از بریوزواهای سازند کلات در برش تنگ دوبرادر، شمال شرق مشهد},
booktitle = {ششمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2012},
location = {جلفا, ايران},
keywords = {بریوزوآ، سازند کلات، تنگ دوبرادرشمال شرق مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولین گزارش از بریوزواهای سازند کلات در برش تنگ دوبرادر، شمال شرق مشهد
%A ندافان, تکتم
%A وحیدی نیا, محمد
%A عاشوری, علیرضا
%J ششمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2012

[Download]