سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی - دانشگاه صنعتی شریف , 2012-12-02

عنوان : ( طراحی سیستم تهویه تونل و مقابله با خطرات آتش در خط یک قطار شهری مشهد )

نویسندگان: یاسر مصری , علی کیانی فر , مسعود مروارید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله ی حاضر به بررسی تهویه ی تونل‌ های مترو به منظور انتخاب ادوات مناسب ، جهت مقابله با خطرات آتش ، در تونل خط یک قطار شهری مشهد پرداخته‌ است . برای تحلیل عددی از نرم افزار فلوئنت بهره گرفته شده است و با توجه به حداقل نیاز سیستم تهویه در هر سناریو و به کمک آزمون و خطای متعدد ، حالت بهینه‌ ی دستگاه‌ ها ، برای کل تونل بدست آمده و نتایج با ادوات موجود مقایسه شده است . روش اعتبار سنجی ، بر اساس استانداردهای موجود در تونل‌های مترو می‌باشد . گرچه هنوز استاندارد یکسانی در دنیا برای این امر در نظر گرفته نشده است اما استاندارد مورد استفاده در این مقاله ، بر اساس استاندارد های سازمان بین المللی استانداردسازی ( ISO ) ، است . مقایسه ی نتایج ، تا حد قابل قبولی تایید کننده ی درستی ادوات به کار رفته می باشد .

کلمات کلیدی

تهویه تونل دود ادوات تهویه سناریو‌های وقوع حادثه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031432,
author = {مصری, یاسر and کیانی فر, علی and مروارید, مسعود},
title = {طراحی سیستم تهویه تونل و مقابله با خطرات آتش در خط یک قطار شهری مشهد},
booktitle = {سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی - دانشگاه صنعتی شریف},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تهویه تونل دود ادوات تهویه سناریو‌های وقوع حادثه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی سیستم تهویه تونل و مقابله با خطرات آتش در خط یک قطار شهری مشهد
%A مصری, یاسر
%A کیانی فر, علی
%A مروارید, مسعود
%J سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی - دانشگاه صنعتی شریف
%D 2012

[Download]