اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10

عنوان : ( تاثیر اسپری برگی سالیسیلیک اسد بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهالهای خیار(cucumis sativus) تحت شرایط تنش خشکی )

نویسندگان: حسین مردانی کرانی , حسن بیات , یحیی سلاح ورزی , مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

1

کلمات کلیدی

1
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031493,
author = {مردانی کرانی, حسین and بیات, حسن and سلاح ورزی, یحیی and عزیزی ارانی, مجید},
title = {تاثیر اسپری برگی سالیسیلیک اسد بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهالهای خیار(cucumis sativus) تحت شرایط تنش خشکی},
booktitle = {اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {1},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر اسپری برگی سالیسیلیک اسد بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهالهای خیار(cucumis sativus) تحت شرایط تنش خشکی
%A مردانی کرانی, حسین
%A بیات, حسن
%A سلاح ورزی, یحیی
%A عزیزی ارانی, مجید
%J اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
%D 2010

[Download]