سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی , 2012-12-06

عنوان : ( ارزیابی خشک کردن تحت خلاء محصول شلغم به منظور مصارف دارویی )

نویسندگان: هادی منفرد , حسن صدرنیا , مهدی خجسته پور , باقر عمادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بکارگیری خشک کن های صنعتی از جمله انواع خلایی در مقایسه با روشهای سنتی بدلیل مقبولیت کیفیت و میزان تولید بالاتر بسرعت در حال گسترش است. مطالعه و ارزیابی کارکرد خشک کن های خلایی می تواند با توجه به گستردگی استفاده از آنها در کاهش میزان ضایعات و افزایش بهره وری اقتصادی آنها موثر باشد. بدین منظور میزان چروکیدگی محصول نهایی و مدت زمان لازم بترتیب بعنوان شاخص های کیفی و کمی برای ارزیابی خشک کردن تحت خلاء برگه های شلغم مورد مطالعه قرار گرفتند. برای این منظور اثر فاکتور خلاء در سه سطح 10، 20 و 30 کیلو پاسکال مطلق و در دمای ثابت 60 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها نشان دادند که فاکتور خلاء بر زمان خشک شدن و چروکیدگی موثر است. بهترین نتیجه با بکارگیری خلا 10 کیلو پاسکال بدست آمد که در این شرایط میزان چروکیدگی به 12/38 درصد کاهش یافت و زمان خشک شدن نیز در این شرایط 5/3 ساعت بود.

کلمات کلیدی

, چروکیدگی, شلغم, خشک کن خلاء, خشک کردن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031675,
author = {منفرد, هادی and صدرنیا, حسن and خجسته پور, مهدی and عمادی, باقر},
title = {ارزیابی خشک کردن تحت خلاء محصول شلغم به منظور مصارف دارویی},
booktitle = {سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی},
year = {2012},
location = {فسا, ايران},
keywords = {چروکیدگی، شلغم، خشک کن خلاء، خشک کردن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی خشک کردن تحت خلاء محصول شلغم به منظور مصارف دارویی
%A منفرد, هادی
%A صدرنیا, حسن
%A خجسته پور, مهدی
%A عمادی, باقر
%J سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
%D 2012

[Download]