کنترل کیفیت, دوره (7), شماره (46), سال (2011-7) , صفحات (12-21)

عنوان : ( عوامل بحرانی موفقیت و شکست پروژه های استقرار سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9000) در بخش خدمات )

نویسندگان: میلاد حکیم‌زاده , حمیدرضا کوشا , علی احسانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم مدیریت کیفیت مجموعه ای است از قواعد، رویه ها، منابع و ساختارهای معینی که هدف آنها حصول اطمینان از دستیابی به سطح تعیین شده کیفیت محصول، چه مادی و چه غیر مادی می باشد. این استانداردها الگویی برای مدیریت کیفیت در واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی را مشخص می نماید بطوری که رعایت آنها تضمین کننده تولید محصول یا خدمات با کیفیت تعیین شده خواهد بود. در ایران، برای تجزیه و تحلیل نتایج اجرای این استانداردها تلاشهایی شده است و هرچند ممکن است همه جانبه و مطلوب و ایده آل نباشند، اما از این جهت که موضوع موردتوجه قرار گرفته و به تحلیل موفقیتها و دستاوردها، و در بعضی موارد نادر به تحلیل شکستها، می پردازد بسیار مهم و ارزشمند است. برای رسیدن به یک سیستم مدیریت کیفیت نتیجه گرا باید کلیه عوامل تاثیر گذار بر موفقیت و شکست پروژه های استقرار سیستم مدیریت کیفیت، شناسایی شود و عوامل موفقیت مورد توجه بیشتر و تقویت قرار گیرد و عوامل شکست شناسایی شده کاسته شود. در این مقاله سعی شده است با طراحی مدلی مطلوب، نظرات عده شاخصی از خبرگان پروژه های استقرار استاندارد ایزو 9000 در شرکت های خدماتی که در سراسر ایران مشغول فعالیت هستند را در زمینه عوامل مطلوب و نامطلوب تاثیر گذار در نتیجه این پروژه ها جمع آوری کنیم. که در نتیجه 81 مورد از این عوامل شناسایی شد و در نهایت توصیه هایی برای بهبود پروژه های استقرار سیستم مدیریت کیفیت در بخش خدمات ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, سیستم مدیریت کیفیت, ایزو 9000 , عوامل موفقیت و شکست, گروه خبرگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031805,
author = {میلاد حکیم‌زاده and کوشا, حمیدرضا and علی احسانی},
title = {عوامل بحرانی موفقیت و شکست پروژه های استقرار سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9000) در بخش خدمات},
journal = {کنترل کیفیت},
year = {2011},
volume = {7},
number = {46},
month = {July},
issn = {1735-6849},
pages = {12--21},
numpages = {9},
keywords = {سیستم مدیریت کیفیت، ایزو 9000 ، عوامل موفقیت و شکست، گروه خبرگان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل بحرانی موفقیت و شکست پروژه های استقرار سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9000) در بخش خدمات
%A میلاد حکیم‌زاده
%A کوشا, حمیدرضا
%A علی احسانی
%J کنترل کیفیت
%@ 1735-6849
%D 2011

[Download]