پژوهش های جغرافیایی, سال (2007-12)

عنوان : the effects of expansion of mashhad metropolise on the natural drainage patterns and increase of urban floods ( اثرات گسترش شهر مشهد بر الگوی زهکشی طبیعی و افزایش خطر سیلاب های شهری )

نویسندگان: سیدرضا حسین زاده , مهناز جهادی طرقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

/

کلمات کلیدی

/
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:103185,
author = {حسین زاده, سیدرضا and مهناز جهادی طرقی},
title = {the effects of expansion of mashhad metropolise on the natural drainage patterns and increase of urban floods},
journal = {پژوهش های جغرافیایی},
year = {2007},
month = {December},
issn = {1026-6836},
keywords = {/},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T the effects of expansion of mashhad metropolise on the natural drainage patterns and increase of urban floods
%A حسین زاده, سیدرضا
%A مهناز جهادی طرقی
%J پژوهش های جغرافیایی
%@ 1026-6836
%D 2007

[Download]