همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا , 2012-11-15

عنوان : ( بررسی راه های تولید و استخراج روغن های میکروبی و اهمیت آن ها در سلامت و تغذیه ی انسان )

نویسندگان: مریم حیدری سورشجانی , منصور سعیدی , علیرضا وسیعی , حسین زنگانه , فریده طباطبائی یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخشی از تکنولوژی لیپید امروزه بر توانایی میکروار گانیسم ها برای تبدیل مواد طبیعی به لیپید متمرکز شده است. به این روغن ها، روغن تک یاخته ای یا Single-cell oil (SCO) گفته می شود؛ که توسط میکروارگانیسم های روغنی یا oleaginous microorganisms تولید می شوند. مهمترین عاملی که باعث اهمیت روغن تک یاخته در بحث های تغذیه و رژیم غذایی می شود ترکیب اسید های چرب آن است. مهمترین مورد، اسید های چرب چند غیر اشباعی (PUFAs) می باشند که به دلیل شرکت آنها در جنبه های مختلف سلامتی انسان محصولات باارزشی محسوب می شوند. برخی از آن ها همچون آراشیدونیک اسید (ARA) و دوکوزاهگزانویک اسید(DHA) فواید کاربردی مهمی همچون رشد و بهبود کارکرد مغز در نوزادان و کارکرد سیستم قلبی عروقی و سیستم عصبی در بزرگسالان دارند. امروزه اسید های چرب چند غیر اشباع باارزشی از قارچ های Mortierella alpinaو Mortierella isabellina و میکروجلبک های Schizochytrium و Cryptecodinium cohniiدر مقیاس صنعتی تولید می شوند. روغن های میکروبی بسیار سالم تر از روغن های گیاهی و حیوانی مرسوم ارزیابی می شوند، چراکه روغن های گیاهی همیشه شامل باقیمانده ی اندکی از آفت کش ها، حشره کش ها و علف کش ها هستند و روغن های با ارزش حیوانی عمدتاً از ماهی ها استحصال می شود که این ماهی ها همواره در معرض آلوده شدن با بقایای آفت کش ها و ضایعات صنعتی (بویژه فلزات سنگین) موجود در آب دریا قرار دارند؛ این در حالیست که روغن های میکروبی ذاتاً بی خطر بوده و همه ی آزمایشات سم شناسی را با موفقیت گذرانده اند. کاهش هزینه های فرآیند تولید SCO بسیار حیاتی است، که جهت دست یابی به این هدف در سالهای اخیر ضایعات کشاورزی مانند ملاس چغندر قند، سبوس گندم و نشاسته ی کاساوای هیدرولیز شده به کار گرفته شده اند. در مواردی که روغن میکروبی از نظر قیمت یا سلامت محصول تولیدی، بر روغن های گیاهی و حیوانی برتری داشته است؛ تولید در مقیاس صنعتی انجام پذیرفته است و به نظر می رسد با توجه به پتانسیل بالای این میکروارگانیسم ها در تولید روغن های باارزش و ایمن در آینده شاهد تولید بیشتر روغن های میکروبی باشیم.

کلمات کلیدی

, روغن تک یاخته ای, میکروارگانیسم روغنی, اسید های چرب چندغیراشباع.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031981,
author = {حیدری سورشجانی, مریم and سعیدی, منصور and وسیعی, علیرضا and زنگانه, حسین and طباطبائی یزدی, فریده},
title = {بررسی راه های تولید و استخراج روغن های میکروبی و اهمیت آن ها در سلامت و تغذیه ی انسان},
booktitle = {همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {روغن تک یاخته ای، میکروارگانیسم روغنی، اسید های چرب چندغیراشباع.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی راه های تولید و استخراج روغن های میکروبی و اهمیت آن ها در سلامت و تغذیه ی انسان
%A حیدری سورشجانی, مریم
%A سعیدی, منصور
%A وسیعی, علیرضا
%A زنگانه, حسین
%A طباطبائی یزدی, فریده
%J همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا
%D 2012

[Download]