کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , 2012-10-17

عنوان : ( بررسی تاثیر کاربرد کود دامی و کمپوست شهری بر میزان رشد و نمو میزان و عملکرد اسانس و بار میکروبی سنبل الطیب(Valeriana officinalis )

نویسندگان: سمیه میرمصطفائی , مجید عزیزی ارانی , معصومه بحرینی , حسین آروئی , فاطمه عروجعلیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

1

کلمات کلیدی

1
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032359,
author = {میرمصطفائی, سمیه and عزیزی ارانی, مجید and بحرینی, معصومه and آروئی, حسین and فاطمه عروجعلیان},
title = {بررسی تاثیر کاربرد کود دامی و کمپوست شهری بر میزان رشد و نمو میزان و عملکرد اسانس و بار میکروبی سنبل الطیب(Valeriana officinalis},
booktitle = {کنگره ملی کشاورزی ارگانیک},
year = {2012},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {1},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر کاربرد کود دامی و کمپوست شهری بر میزان رشد و نمو میزان و عملکرد اسانس و بار میکروبی سنبل الطیب(Valeriana officinalis
%A میرمصطفائی, سمیه
%A عزیزی ارانی, مجید
%A بحرینی, معصومه
%A آروئی, حسین
%A فاطمه عروجعلیان
%J کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
%D 2012

[Download]