اولین همایش ملی تغییر اقلیم وامنیت غذایی , 2013-01-23

عنوان : ( بررسی تاثیر رسانه های گروهی بر کاهش خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , غلامرضا مهدوی فر , اسلام رئیسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییرات اقلیم و اثرات اجتناب ناپذیر آن ها به طور بالقوه وبالفعل باعث وقوع و بوجود آوردن پدیده هایی مثل افزایش امواج گرمایی، گرم شدن اتمسفر تحتانی، عقب نشینی یخچال های طبیعی ، بالا آمدن سطح آب دریاها و وقوع باران های سنگین در بسیاری از مناطق دنیا شده است. رسانه ها از جمله وسایل ارتباطی و جمعی هستند که در کاهش میزان خسارات ناشی از این تغییرات اقلیمی تاثیرگذاری موثری دارند. در این مقاله حاضر، روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی بوده و براساس اسنادی و کتابخانه ای و همچنین مطالعه مقالات مختلف انجام شده است. هدف اصلی تحقیق، بررسی و شناخت اثرات تغییرات اقلیمی در همه ابعاد زندگی انسان و همچنین تاثیرات رسانه های گروهی در کاهش خسارات ناشی از این پدیده ها می باشد. نتایج بدست آمده نشان دهنده این واقعیت است که رسانه های جمعی با مدیریت و برنامه ریزی صحیح و کارآمد، ایجاد هماهنگی و برقراری رابطه دو سویه با سازمان های مربوطه جهت دریافت صحیح و به موقع اطلاعات و اطلاع رسانی به موقع به مردم جهت آمادگی و مقابله با خسارات احتمالی ناشی از تغییرات اقلیمی، تاثیر بسزا و مهمی در کاهش خسارات تغییرات اقلیمی دارند.

کلمات کلیدی

, تغیرات اقلیمی, رسانه های گروهی, مدیرت رسانه وکاهس خسارات تغییرات اقلیمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032459,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and مهدوی فر, غلامرضا and رئیسی, اسلام},
title = {بررسی تاثیر رسانه های گروهی بر کاهش خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی},
booktitle = {اولین همایش ملی تغییر اقلیم وامنیت غذایی},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {تغیرات اقلیمی، رسانه های گروهی، مدیرت رسانه وکاهس خسارات تغییرات اقلیمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر رسانه های گروهی بر کاهش خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A مهدوی فر, غلامرضا
%A رئیسی, اسلام
%J اولین همایش ملی تغییر اقلیم وامنیت غذایی
%D 2013

[Download]