اولین همایش ملی تغییر اقلیم وامنیت غذایی , 2013-01-23

عنوان : ( بررسی تاثیرات متقابل اقلیم( گازهای گلخانه ای ومتان) وکشاورزی ( محصول برنج) )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , سمیه اسماعیلی , زینب وصال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییر اقلیم یک پدیده فراملی و جهانی در عصر حاضر می باشد که به عنوان مهم ترین تهدید برای توسعه پایدار مطرح است. اقلیم عامل بیرونی است که بر بسیاری از پدیده ای دستخوش دگرگونی است. از جمله موضوعاتی که اقلیم بر آن اثر گذاشته و از آن تاثیراتی پذیرفته فعالیت های کشاورزی می باشد. گازهای گلخانه ای به عنوان مخاطره انگیزترین مولفه های اقلیمی با افزایش آن ها راندمان و بازدهی محصولات کشاورزی کاهش می یابد. براورد نشان می دهد که انسان ها با کشت غیراصولی برخی محصولات از جمله شلتوک باعث آزادشدن 20% تولید متان در یک سال می شود و پیش بینی می شود که این مقدار تال سال 2025 به میزان 35-5 درصد و تا سال 2100 به مقدار 50 درصد افزایش نشان دهد. پژوهش حاضر یک بررسی توصیفی تحلیلی است که از منابع کتابخانه ای اسنادی ، مقالات علمی – پژوهشی و یافته های آماری استفاده نموده است. و به بیان راهکارهایی در زمینه حل مشکلات پرداخته است. حاصل این پژوهش نشان می دهد که با روشهای تولید اصولی وصحیح از جمله مدیریت کودهای و مدیریت صحیح منابع آب و آبخیزداری و هم چنین زهکشی منابع، میزان تولید متان کاهش یافته و تغییرات اقلیمی به طور تقریبی خنثی می گردد.

کلمات کلیدی

, تغییرات اقلیمی, گازهای گلخانه ایی, متان , شلتوک ( برنج)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032460,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and اسماعیلی, سمیه and وصال, زینب},
title = {بررسی تاثیرات متقابل اقلیم( گازهای گلخانه ای ومتان) وکشاورزی ( محصول برنج)},
booktitle = {اولین همایش ملی تغییر اقلیم وامنیت غذایی},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {تغییرات اقلیمی، گازهای گلخانه ایی، متان ، شلتوک ( برنج)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیرات متقابل اقلیم( گازهای گلخانه ای ومتان) وکشاورزی ( محصول برنج)
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A اسماعیلی, سمیه
%A وصال, زینب
%J اولین همایش ملی تغییر اقلیم وامنیت غذایی
%D 2013

[Download]