هفتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2012-09-04

عنوان : ( بررسی تغییرات در خواص مکانیکی محصول پسته پس از گرمادهی با مایکروویو )

نویسندگان: حمید حاج محمدی , حسن صدرنیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پسته یکی از مهمترین محصولات کشاورزی ایران است و درصد بالایی از صادرات غیر نفتی را شامل می شود. استفاده از گرمادهی با امواج مایکروویو شیوه نوینی است که به سبب سرعت بالا و عدم به جا گذاشتن پسماندهای مضر و مخرب محیط زیست، به عنوان جایگزینی مناسب برای استفاده از روشهای مرسوم فرآوری در عملیات پس از برداشت محصولات کشاورزی معرفی شده است. بررسی خصوصیات کیفی محصول مانند میزان رطوبت، کیفیت، فساد پذیری و تغییرات فیزیکی پس از گرمادهی امری مهم به حساب می آید. در این تحقیق، پس از قرار دادن محصول پسته به مدت زمان مشخص در معرض یک موج مایکروویو، تغییرات در خواص مکانیکی آن مانند نیروی شکست، جابجایی تا نقطه شکست و انرژی شکست محاسبه گردید. بدین منظور پسته های گرما داده شده در دو زمان 30 و 50 ثانیه در مایکروویو، با استفاده از ماشین آزمون مواد، آزمایش شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که نیروی شکست محصول با افزایش مدت زمان گرمادهی افزایش یافت به طوری که میانگین آن در تیمارهای شاهد، 30 و 50 ثانیه به ترتیب 36/55، 39/15، 42/14 نیوتن بود.

کلمات کلیدی

, پسته, خواص مکانیکی, گرمادهی, مایکروویو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032646,
author = {حاج محمدی, حمید and صدرنیا, حسن},
title = {بررسی تغییرات در خواص مکانیکی محصول پسته پس از گرمادهی با مایکروویو},
booktitle = {هفتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {پسته، خواص مکانیکی، گرمادهی، مایکروویو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات در خواص مکانیکی محصول پسته پس از گرمادهی با مایکروویو
%A حاج محمدی, حمید
%A صدرنیا, حسن
%J هفتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2012

[Download]