کنگره ملی پژوهشگران ونخبگان ایمنی غذا - از مزرعه تا سفره , 2013-02-18

عنوان : ( تولید ترکیبات مختلف مولد عطر و طعم با استفاده از مهندسی متابولیک بوسیله ی لاکتیک اسید باکتری ها )

نویسندگان: بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , آرش قیطران پور , محمد مهدی قلیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهندسی متابولیک عمل بهینه سازی ژنتیکی در سلول ها به منظور افزایش تولید سلولی یک ماده خاص می باشد. مهندسی متابولیک به طور معمول در جهت کاهش انرژی سلولی و کاهش تولید ضایعات عمل می کند. لاکتیک اسید باکتری ها، نظیر لاکتوکوکوس لاکتیس از جمله میکروارگانیسم هایی هستند که برای بهبود صنعت تخمیر با استفاده از روش های مهندسی متابولیک انتخاب می شوند. این باکتری ها، کاربرد گسترده ای در صنعت تخمیر دارند و ژنتیک مولکولی آن ها، بررسی شده و به خوبی اصلاح شده است. موفقیت های اخیر در مهندسی متابولیک، در متابولیت های اولیه و ثانویه برای این دسته مهم به ثبت رسیده است. تولید غذاهای تخمیری، مهمترین محل استفاده از کشت های آغازگر می باشد. لاکتیک اسید باکتری ها، موجب اسیدی شدن فوری ماده خام می شود. در این مطالعه، متابولیسم لاکتیک اسید باکتری ها برای تولید ترکیبات مختلف مولد عطر و طعم با استفاده از مهندسی متابولیک بررسی شد. نتایج نشان می دهد که کشت های آغازگر جدیدی از لاکتیک اسید باکتری ها، با کاربرد مهم صنعتی، با استفاده از روش_های مهندسی متابولیک تولید شده اند. این ویژگی می تواند مرتبط با امنیت میکروبی بوده و همچنین سبب توسعه های ارگانولپتیکی، تکنولوژیکی، ارزش تغذیه ای و در نهایت سلامت بخشی شود

کلمات کلیدی

, مهندسی متابولیک, خواص ارگانولپتیکی, تخمیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032709,
author = {علی زاده بهبهانی, بهروز and طباطبائی یزدی, فریده and قیطران پور, آرش and محمد مهدی قلیان},
title = {تولید ترکیبات مختلف مولد عطر و طعم با استفاده از مهندسی متابولیک بوسیله ی لاکتیک اسید باکتری ها},
booktitle = {کنگره ملی پژوهشگران ونخبگان ایمنی غذا - از مزرعه تا سفره},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مهندسی متابولیک، خواص ارگانولپتیکی، تخمیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید ترکیبات مختلف مولد عطر و طعم با استفاده از مهندسی متابولیک بوسیله ی لاکتیک اسید باکتری ها
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A قیطران پور, آرش
%A محمد مهدی قلیان
%J کنگره ملی پژوهشگران ونخبگان ایمنی غذا - از مزرعه تا سفره
%D 2013

[Download]