نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( بررسی مراحل فنولوژیکی سوروف (Echinochloa crus-galli), سلمه تره (Chenopodium album) وذرت (Zea mays) در سطوح نیتروزن در شرایط آب و هوایی مشهد )

نویسندگان: معصومه دهقان بنادکی , علی قنبری , قدریه محمودی , فرزانه اذریان , زهره قویدل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سوروف و سلمه تره به عنوان مهمترین علفهای هز مشکل ساز در مزارع ذرت مطرح هستند به منظور بررسی اثر کود نیتروژن بر مراحل فنولوژی این دو گونه آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1388 انجام شد...

کلمات کلیدی

, سوروف, سلمه تره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032730,
author = {دهقان بنادکی, معصومه and قنبری, علی and محمودی, قدریه and اذریان, فرزانه and قویدل, زهره},
title = {بررسی مراحل فنولوژیکی سوروف (Echinochloa crus-galli), سلمه تره (Chenopodium album) وذرت (Zea mays) در سطوح نیتروزن در شرایط آب و هوایی مشهد},
booktitle = {نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {سوروف-سلمه تره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مراحل فنولوژیکی سوروف (Echinochloa crus-galli), سلمه تره (Chenopodium album) وذرت (Zea mays) در سطوح نیتروزن در شرایط آب و هوایی مشهد
%A دهقان بنادکی, معصومه
%A قنبری, علی
%A محمودی, قدریه
%A اذریان, فرزانه
%A قویدل, زهره
%J نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2010

[Download]