چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2012-02-06

عنوان : ( بررسی رقابت چند گونه علف های هرز برگ پهن در مزرعه ذرت (Zea mays L.) )

نویسندگان: علی قنبری , مهدی افشاری , علی اصغر محمدآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی خسارت علفهای هرز برگ پهن و تعیین مناسبترین شاخص جهت برآورد کاهش عملکرد ذرت و رقابت چند گونه ای علفهای هرز آزمایشی در سال 87-86 به صورت پیمایشی انجام شد. ..

کلمات کلیدی

, ذرت, علفهای هرز برگ پهن, رقابت چند گونه ای و ضریب رقابتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032736,
author = {قنبری, علی and افشاری, مهدی and محمدآبادی, علی اصغر},
title = {بررسی رقابت چند گونه علف های هرز برگ پهن در مزرعه ذرت (Zea mays L.)},
booktitle = {چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2012},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {ذرت، علفهای هرز برگ پهن، رقابت چند گونه ای و ضریب رقابتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رقابت چند گونه علف های هرز برگ پهن در مزرعه ذرت (Zea mays L.)
%A قنبری, علی
%A افشاری, مهدی
%A محمدآبادی, علی اصغر
%J چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2012

[Download]