همایش ملی انار , 2011-10-05

Title : ( احیا مارمالاد سنتی به رب و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی آن )

Authors: امیر عبدالهی , مسعود شفافی زنوزیان , Mohammad Hossein Haddad khodaparast , زهرا شیخ الاسلامی , عالیه آبیار ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

احیا مارمالاد سنتی به رب و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و

Keywords

, انار, خواص حسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032898,
author = {امیر عبدالهی and مسعود شفافی زنوزیان and Haddad Khodaparast, Mohammad Hossein and زهرا شیخ الاسلامی and عالیه آبیار},
title = {احیا مارمالاد سنتی به رب و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی آن},
booktitle = {همایش ملی انار},
year = {2011},
location = {فردوس, IRAN},
keywords = {انار، خواص حسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T احیا مارمالاد سنتی به رب و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی آن
%A امیر عبدالهی
%A مسعود شفافی زنوزیان
%A Haddad Khodaparast, Mohammad Hossein
%A زهرا شیخ الاسلامی
%A عالیه آبیار
%J همایش ملی انار
%D 2011

[Download]