مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (177-215)

عنوان : ( بررسی تاثیر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران طی 1352-86 )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر , سبا مجتهدی , ملیحه حداد مقدم , هدی زنده دل شهرنوی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاثیر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران طی 1352-86

کلمات کلیدی

, بررسی تاثیر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران طی 1352, 86
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033008,
author = {سلیمی فر, مصطفی and سبا مجتهدی and ملیحه حداد مقدم and زنده دل شهرنوی, هدی},
title = {بررسی تاثیر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران طی 1352-86},
journal = {مطالعات اقتصادی کاربردی ایران},
year = {2012},
volume = {1},
number = {2},
month = {September},
issn = {2322-2530},
pages = {177--215},
numpages = {38},
keywords = {بررسی تاثیر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران طی 1352-86},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران طی 1352-86
%A سلیمی فر, مصطفی
%A سبا مجتهدی
%A ملیحه حداد مقدم
%A زنده دل شهرنوی, هدی
%J مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
%@ 2322-2530
%D 2012

[Download]