بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: 86


موارد یافت شده: 15

1 - بررسی پایداری، فعالیت ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی ماکروامولسیون و نانوامولسیون اسانس رزماری (چکیده)
2 - Uncertainty Analyses for Monte Carlo Dosimetric Characterization of Co0.A86 HDR Brachytherapy Source (چکیده)
3 - بررسی فرآیند تغییر شکل سوپرپلاستیک آلیاژ آلومینیوم 5086 به روش حداکثر مقدار m (چکیده)
4 - A revised dosimetric characterization of 60Co BEBIG source: From single-source data to clinical dose distribution (چکیده)
5 - راهکارهای حقوق کیفری ناشی از آلودگی های صوتی در شهرک های صنعتی (چکیده)
6 - Geochronologic, geochemical, and isotopic constraints on petrogenesis of the dioritic rocks associated with Fe skarn in the Bisheh area, Eastern Iran (چکیده)
7 - Synthesis of oak gall tannin-immobilized hexagonal mesoporous silicate (OGT-HMS) as a new super adsorbent for the removal of anionic dye from aqueous solution (چکیده)
8 - Gene and miRNA expression profiles in autism spectrum disorders (چکیده)
9 - بررسی تاثیر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران طی 1352-86 (چکیده)
10 - Review of Rare Birds in Iran, 1860s–1960s (چکیده)
11 - تاثیر افزایش سرمایه بر افزایش بهره وری واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی طی دوره 1382-86 (چکیده)
12 - 2Aminopyridinium bis(pyridine-2,6-dicarboxylato)ferrate-III (چکیده)
13 - Comparison between anti-reflection surfaces based on the two-dimensional binary gratings and thin film coatings (چکیده)
14 - Diphenyl (2-chlorobenzylamido-phosphate (چکیده)
15 - اثرات تاریخ کشت، زمان و روشهای کنترل علفهای هرز بر تراکم و بیوماس علفهای هرز در زیره سبز ارگانیک (چکیده)