پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29

عنوان : ( فراسنجه های تجزیه پذیری پروتئین کنجاله ی سویا و کنجاله ی کلزا در شرایط برون تنی )

نویسندگان: جواد فلاحتی زو , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , عبدالمنصور طهماسبی , محمدرضا نظری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033034,
author = {فلاحتی زو, جواد and دانش مسگران, محسن and وکیلی, سیدعلیرضا and طهماسبی, عبدالمنصور and نظری, محمدرضا},
title = {فراسنجه های تجزیه پذیری پروتئین کنجاله ی سویا و کنجاله ی کلزا در شرایط برون تنی},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {پروتئین- تجزیه پذیری- تولید گاز- نیتروژن آمونیاکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فراسنجه های تجزیه پذیری پروتئین کنجاله ی سویا و کنجاله ی کلزا در شرایط برون تنی
%A فلاحتی زو, جواد
%A دانش مسگران, محسن
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A نظری, محمدرضا
%J پنجمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2012

[Download]