سی و یکمین گردهمایی علوم زمین , 2012-12-01

عنوان : ( تشخیص تاثیرات زیست محیطی آلایندگی ریزگردهای حاوی اورانیوم معدن ساغند به کمک مطالعات الکترون میکروسکوپی (SEM) )

نویسندگان: مجتبی نعیمی , مرتضی رزم آرا فرزقی , خالق خشنودی , محمد رضا نیک گفتار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده : در این مطالعه، از تکنیک های SEM و EDS برای شناسایی منابع انتشار ذرات ریز معلق در هوا در معادن اورانیوم ساغند یزد استفاده گردید. به دلیل عملیات مختلف معدن کاری، در تونل های زیرزمینی این معادن، انواع گوناگونی از ریزگردها با غلظت ها و جنس های گوناگون مشاهده شد. از تصاویر SEM جهت شناسایی ریخت شناسی ولی از تکنیک EDS برای شناسایی انواع عنصرها در مواد ریزدانه بهره گرفته شد. ساختارهای میکروسکوپی TSP، اشکال متفاوتی از ریزگردها را نشان داد و مشخص نمود که بخش اعظم ریزگردهای منتشره را اکسیدهای آهن حاوی ذرات اورانیم تشکیل می دهد. مطالعات الکترون میکروسکوپی (SEM) نشان داد که ذرات گردوغبار موجود در معدن، در حالت طبیعی و عدم آلتره شدن عمدتا شامل میکروآگرگاتهای است که فابریک آنها، کنتاکت سطح به سطح را نشان می دهد ولی فضاهای موجود آنها بیشتر از نوع بین ذره ای می باشند تا بین آگرگاتی. مطالعات SEM نشان داد که ذرات گردوغبار آلتره نشده توسط ساختارهای لامینه/دومن مانند مشخص می شوند.

کلمات کلیدی

کلید واژه ها: ریزگرد؛ گردوغبار کل؛ ریخت شناسی؛ الکترون میکروسکوپی؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033270,
author = {نعیمی, مجتبی and رزم آرا فرزقی, مرتضی and خالق خشنودی and محمد رضا نیک گفتار},
title = {تشخیص تاثیرات زیست محیطی آلایندگی ریزگردهای حاوی اورانیوم معدن ساغند به کمک مطالعات الکترون میکروسکوپی (SEM)},
booktitle = {سی و یکمین گردهمایی علوم زمین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلید واژه ها: ریزگرد؛ گردوغبار کل؛ ریخت شناسی؛ الکترون میکروسکوپی؛},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص تاثیرات زیست محیطی آلایندگی ریزگردهای حاوی اورانیوم معدن ساغند به کمک مطالعات الکترون میکروسکوپی (SEM)
%A نعیمی, مجتبی
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%A خالق خشنودی
%A محمد رضا نیک گفتار
%J سی و یکمین گردهمایی علوم زمین
%D 2012

[Download]