سومین همایش بین الملی علمی - ورزشی دانشگاه های آسیا , 2012-06-07

عنوان : ( مقایسه ناهنجاریهای قامتی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , زهره محلی , الهام داودپور , مائده تقی زاده کرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیشترین ناهنجاریهای دختران و پسران مربوط به شانه افتاده می باشد

کلمات کلیدی

, ناهنجاریهای قامتی , دانشجویان دختر و پسر, دانشگاه فردوسی مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033313,
author = {ابراهیمی عطری, احمد and هاشمی جواهری, علی اکبر and محلی, زهره and داودپور, الهام and تقی زاده کرمان, مائده},
title = {مقایسه ناهنجاریهای قامتی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد},
booktitle = {سومین همایش بین الملی علمی - ورزشی دانشگاه های آسیا},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ناهنجاریهای قامتی -دانشجویان دختر و پسر- دانشگاه فردوسی مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ناهنجاریهای قامتی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A محلی, زهره
%A داودپور, الهام
%A تقی زاده کرمان, مائده
%J سومین همایش بین الملی علمی - ورزشی دانشگاه های آسیا
%D 2012

[Download]