ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران , 2011-12-15

عنوان : ( تاثیر برنامه تمرین در آب بر توانایی راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس )

نویسندگان: فاطمه سروری , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , مریم خورشیدسخن گوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامه تمرین در آب باعث افزایش سرعت و مسافت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می شود

کلمات کلیدی

, تمرین در آب , راه رفتن , مولتیپل اسکلروزیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033314,
author = {سروری, فاطمه and ابراهیمی عطری, احمد and هاشمی جواهری, علی اکبر and خورشیدسخن گوی, مریم},
title = {تاثیر برنامه تمرین در آب بر توانایی راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس},
booktitle = {ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تمرین در آب - راه رفتن - مولتیپل اسکلروزیس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر برنامه تمرین در آب بر توانایی راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
%A سروری, فاطمه
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A خورشیدسخن گوی, مریم
%J ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
%D 2011

[Download]