همایش ملی جهاد اقتصادی , 2012-11-13

عنوان : ( بررسی فقهی و اقتصادی نظریه پولی فریدمن و ربا )

نویسندگان: تقی ابراهیمی سالاری , مرتضی بستام , جلال ندیمی , مهسا شهابی کاسب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با گسترش روزافزون نقش پول به خصوص بعد از انقلاب صنعتی و تغییر ماهیت آن از یک وسیله مبادله صرف و هم چنین مواجه شدن اقتصاد با شرایط تورمی ، بررسی مجدد مسئله ربا از اهمیت بالایی برخوردار است . در این مقاله که به روش تحلیلی- توصیفی است، سعی گشته از منظر نظریات پولی فریدمن که به پول نقشی فراتر از ابزار مبادله می دهد و برای آن جایگاهی در تابع مطلوبیت مصرف کننده و تولیدکننده در نظر می گیرد، به بیان مسئله ربا متناسب با شرایط اقتصادی- اجتماعی ، از دیدگاه اسلام و قرآن پرداخته شود. نتایج گویای این مطلب است که جبران کاهش قدرت خرید مردم شرعاً قابل توجیه است و در جهانی که تورم در آن فرا گیراست ، حذف بهره حداقل تا سطح جبران تورم مصداق کامل ظلم به قرض دهنده می باشد و هم چنین پول یک عامل تولید است که بر حسب زمان بازده ای مداوم دارد مانند سایر کالاهای سرمایه ای و می توان آن را به عنوان یک ابزار تولید در GDP قلمداد کرد.

کلمات کلیدی

, ربا, نظریات پولی فریدمن, GDP.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033625,
author = {ابراهیمی سالاری, تقی and بستام, مرتضی and ندیمی, جلال and شهابی کاسب, مهسا},
title = {بررسی فقهی و اقتصادی نظریه پولی فریدمن و ربا},
booktitle = {همایش ملی جهاد اقتصادی},
year = {2012},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {ربا،نظریات پولی فریدمن،GDP.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فقهی و اقتصادی نظریه پولی فریدمن و ربا
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A بستام, مرتضی
%A ندیمی, جلال
%A شهابی کاسب, مهسا
%J همایش ملی جهاد اقتصادی
%D 2012

[Download]