دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2013-04-29

عنوان : ( بقاء حرارتی ویروس های روده ای (بیماری زا)در مواد غذایی )

نویسندگان: محمدرضا عدالتیان دوم , سیدرضا سادات الحسینی , مسعود یاورمنش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افراد آلوده به وسیله دفع مواد زائد بدنشان می توانند ویروس های روده ای بیماری زا را به محیط منتقل کنند و دوباره با انتقال این ویروس ها به افراد حساس چرخه بیماری تکرار می شود. یکی از مهمترین عوامل انتقال ویروس های روده ای بیماریزا آلودگی مواد غذایی با این نوع ویروس ها می باشد. مقاله مروری پیش رو به اختصار برخی از مطالعات در زمینه بقای ویروس های روده ای در محیط های مختلف را گرد آوری نموده است. بر این اساس نقش مواد غذایی در انتقال این پاتوژن ها روده ای و بقای نسبتا بالای آنها بیش از پیش آشکار می گردد. از طرف دیگر لزوم تحقیقات هدفمند در باره بقای برخی ویروس های بیماریزا در مواد غذایی ( نوروویروس) مشخص می گردد.

کلمات کلیدی

, ویروس های روده ای, مواد غذایی, زنده مانی حرارتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034360,
author = {عدالتیان دوم, محمدرضا and سادات الحسینی, سیدرضا and یاورمنش, مسعود},
title = {بقاء حرارتی ویروس های روده ای (بیماری زا)در مواد غذایی},
booktitle = {دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی},
year = {2013},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {ویروس های روده ای، مواد غذایی، زنده مانی حرارتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بقاء حرارتی ویروس های روده ای (بیماری زا)در مواد غذایی
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A سادات الحسینی, سیدرضا
%A یاورمنش, مسعود
%J دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
%D 2013

[Download]