همایش ملی دام و طیور شمال کشور , 2013-05-02

عنوان : ( مطالعه ساختار مولکولی پروتئین ارقام سورگوم ایرانی با استفاده از تکنیک طیف سنجی فوریه مادون قرمز )

نویسندگان: حجت قلی زاده نیولوئی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , پی کو آنگ یو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

FTIR - سورگوم - ساختار مولکولی پروتئین

کلمات کلیدی

, FTIR , سورگوم , ساختار مولکولی پروتئین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034530,
author = {قلی زاده نیولوئی, حجت and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and طهماسبی, عبدالمنصور and پی کو آنگ یو},
title = {مطالعه ساختار مولکولی پروتئین ارقام سورگوم ایرانی با استفاده از تکنیک طیف سنجی فوریه مادون قرمز},
booktitle = {همایش ملی دام و طیور شمال کشور},
year = {2013},
location = {ساری, ايران},
keywords = {FTIR - سورگوم - ساختار مولکولی پروتئین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ساختار مولکولی پروتئین ارقام سورگوم ایرانی با استفاده از تکنیک طیف سنجی فوریه مادون قرمز
%A قلی زاده نیولوئی, حجت
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A پی کو آنگ یو
%J همایش ملی دام و طیور شمال کشور
%D 2013

[Download]