دهمین کنفرانس ماده چگال ایران , 2011-01-26

عنوان : ( سازوکار میخکوبش در ابررسانای MgB2آلاییده به مالیک اسید )

نویسندگان: شعبان رضا قربانی , مریم باشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازوکارهای میخکوبش شار در ابررسانای MgB2 الاییده به 10 درصد وزنی مالیک اسید، کلوخه سازی شده در دماهای 600°C و800°C ، با استفاده از اندازه گیری مغناطیسی تعیین شده اند. چگالی جریان بحرانی در بازه ی دمایی 31-20 کلوین نشان از افزایش یک مرتبه ای این نمونه ی آلاییده نسبت به نمونه ی خالصش دارد. بررسی وابستگی مغناطیسی داده های تجربی نیروی میخکوبش بهنجار شده مطابق با مدل شی در بازه ی میدانی 7/8-0 تسلا نشان از وجود هر دو سازوکار میخکوبش سطحی و نقطه ای در میدان های پایین وغلبه سازوکار سطحی در میدان های بالا دارد. بررسی ها در مدل دوهوگس جهت توصیف سازوکار میخکوبش در این نمونه با مشکل مواجه شد.

کلمات کلیدی

ابررساناییMgB2؛سازوکارهای میخکوبش؛ چگالی جریان بحرانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034591,
author = {قربانی, شعبان رضا and مریم باشی},
title = {سازوکار میخکوبش در ابررسانای MgB2آلاییده به مالیک اسید},
booktitle = {دهمین کنفرانس ماده چگال ایران},
year = {2011},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {ابررساناییMgB2؛سازوکارهای میخکوبش؛ چگالی جریان بحرانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سازوکار میخکوبش در ابررسانای MgB2آلاییده به مالیک اسید
%A قربانی, شعبان رضا
%A مریم باشی
%J دهمین کنفرانس ماده چگال ایران
%D 2011

[Download]