دهمین کنفرانس ماده چگال ایران , 2011-01-27

عنوان : ( افزایش میخکوبی شار در ابررسانایMgB2 آلاییده به سوکسنیک اسید (C4H6O4) )

نویسندگان: شعبان رضا قربانی , مرتضی دارینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دو نمونه ابررسانایMgB2 آلاییده به 10% وزنی سوکسنیک اسید بدون اضافه نمودن تولوئن و با افزودن آن به روش in-situ ساخته شدند. اثر آلایش سوکسنیک اسید (C4H6O4) بر روی وابستگی میدان مغناطیسی چگالی جریان بحرانی و نیروی میخکوبی MgB2 بررسی شد. نتایج نشان داد که افزودن سوکسنیک اسید باعث افزایش نیروی میخکوبی در میدان های بالا و بهبود Jc(H) می شود.

کلمات کلیدی

ابررسانایی؛نیروی میخکوبی؛چگالی جریان بحرانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034592,
author = {قربانی, شعبان رضا and مرتضی دارینی},
title = {افزایش میخکوبی شار در ابررسانایMgB2 آلاییده به سوکسنیک اسید (C4H6O4)},
booktitle = {دهمین کنفرانس ماده چگال ایران},
year = {2011},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {ابررسانایی؛نیروی میخکوبی؛چگالی جریان بحرانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افزایش میخکوبی شار در ابررسانایMgB2 آلاییده به سوکسنیک اسید (C4H6O4)
%A قربانی, شعبان رضا
%A مرتضی دارینی
%J دهمین کنفرانس ماده چگال ایران
%D 2011

[Download]