چهارمین همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان , 2011-10-11

Title : ( بررسی اثربخشی گروه درمانی منطقی هیجانی (RET) در مدیریت خشم کودکان بی سرپرست و بدسرپرست )

Authors: hamideh poorgonabadi , Hamid Reza Aghamohammadian Sharbaf , Seyyed Mohsen Asgari Nekah ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

اثربخشی گروه درمانی منطقی هیجانی بر مدیریت خشم کودکان بی سرپرست و بدسرپرست تایید گردیید.

Keywords

, گروه درمانی منطقی هیجانی, مدیریت خشم, کودکان بی سرپرست و بدسرپرست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034648,
author = {Poorgonabadi, Hamideh and Aghamohammadian Sharbaf, Hamid Reza and Asgari Nekah, Seyyed Mohsen},
title = {بررسی اثربخشی گروه درمانی منطقی هیجانی (RET) در مدیریت خشم کودکان بی سرپرست و بدسرپرست},
booktitle = {چهارمین همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان},
year = {2011},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {گروه درمانی منطقی هیجانی، مدیریت خشم، کودکان بی سرپرست و بدسرپرست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثربخشی گروه درمانی منطقی هیجانی (RET) در مدیریت خشم کودکان بی سرپرست و بدسرپرست
%A Poorgonabadi, Hamideh
%A Aghamohammadian Sharbaf, Hamid Reza
%A Asgari Nekah, Seyyed Mohsen
%J چهارمین همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان
%D 2011

[Download]